Pravidla


Registrace:

 • Uživatel musí při registraci zadat pravou emailovou adresu, jinak nebude mít možnost:
  • změnit emailovou adresu,
  • změnit heslo,
  • obnovit heslo v případě ztráty,
  • získat mazací kód.
 • Uživatel musí zadat dostatečně silné a nejlépe unikátní heslo.
 • Pokud uživatel ztratí přístup k emailové adrese přiřazené k danému účtu, automaticky ztrácí také možnost přístupu na účet.
 • Uživatel je povinný chránit své údaje a v žádném případě je nikomu nesdělovat.
 • Uživatel má právo zaregistrovat si více účtů pouze v případě, že se nesnaží obejít blokaci na jiném účtu.
 • S účtem je zakázáno obchodovat, prodávat jej, nakupovat jej, či vyměňovat mimo webové a herní funkce poskytující server World of Definition.

Herní klient:

 • Na serveru World of Definition lze hrát pouze s aplikací (dále jen klientem), který je ke stažení na webových stránkách.
 • Klient musí být vždy aktualizovaný a spuštěný přes Patcher, který je dodáván společně s klientem (World of Definition.exe).
 • Je zakázáno používat aplikaci třetích stran, jakékoliv jiné pomocné programy, či jinak zasahovat do klienta.

Chování ve hře:

 • Texty napsané uživatelem (zejména při: Pojmenovávání herních postav, Pojmenovávání cechu, Pojmenovávání stánku, Pojmenovávání koně, Jakékoliv komunikaci ve hře s ostatními hráči) ale i ostatní nesmí být:
  • Vulgární
  • Vyhrožující
  • Pohoršující
  • Překračující etické hranice
  • Hanlivá
  • Urážející
  • Napodobující jména administrátorů serveru World of Definition
  • V rozporu se zákonem ČR
 • Reklama na jiné herní servery či portály je zakázána.
 • Snaha o krádež či podvod jiného uživatele je přísně zakázána.
 • Je zakázáno tzv. mimoserverové obchodování - prodávání předmětů, mincí, yangů, postav ostatním uživatelům za reálnou měnu.
  • V případě porušení tohoto pravidla, uživatel automaticky ztrácí možnost získat dané předměty/yangy/mince/postavy zpět do vlastnictví.
 • Uživatel je povinný ve hře užívat vhodného chování a slušných mravů.
 • Je zakázáno zabíjet ostatní uživatele na místech označených respawn ("Zobrazit ve městě", nikoliv "Zobrazit zde").
 • Je zakázáno využívat chyby ve hře, klientu či webových stránkách.
  • Pokud uživatel takovou chybu zjistí je povinný ji ohlásit administrátorům serveru World of Definition.
  • Za nahlášení chyby ve hře či klientu bude uživatel odměněn mincemi v množství odpovídající závažnosti chyby, kterou určí administrátor.
 • Je zakázáno vydávat se za administrátora serveru World of Definition
 • Je zakázáno se vědomě vydávat za jiného hráče za účelem poškození jeho pověsti či dokonce krádeže.
 • Je zakázáno spamovat.
 • Je zakázáno šířit falešné informace, které by mohly poškodit pověst serveru.
 • Pokud půjčíte či darujete jinému hráči jakýkoliv předmět/mince/yangy, nelze se u GM domáhat vrácení věcí zpět - proto si důkladně promyslete komu věci půjčujete či darujete.

V případě porušení pravidel, rozhodne příslušný administrátor o trestu (vyhození ze hry, zabanování).
Právo na změnu pravidel vyhrazeno.
Poslední aktualizace: 15.4.2020